Teátr Víti Marčíka

Víta Marčík - svérázná osobnost divadla 20. století. V jeho podání se klasické pohádky mění ve studnici vtipů a gagů.

fn marcik01Vítezslav Marčík je hercem, vypravěčem, zpěvákem a klaunem, který již devátým rokem křižuje napříč naší republikou se svým teatrem, aby pobavil a potěšil mnohé. Hlavní činností je alternativní loutkové divadlo. Vedle představení jednoho herce vznikají také větší projekty jako například "Cyrano de Bergerac"; "Betlémský příběh", ...Cílem je nejen hrát divadlo, ale využít veškerých prostředků, které divadlo skýtá k oslovení člověka a navázání kontaktu s divákem. Snaha neustále vytvářet alternativu pro komerční pseudokulturu, která je někdy servírována televizí. Za devět let svého působení se V. Marčík a spol. dostal do povědomí tisíců dětí i dospělých v naší republice. Každý měsíc se uskuteční více než třicet představení v divadlech, kulturních domech, hradech a zámcích, ale i věznicích a ústavech pro postižené nebo nemocné a staré lidi. Na festivalu "Přelet nad loutkářským hnízdem" získal V. Marčík cenu "Erik" za nejlepší inscenaci s představením "Zlatovláska". Tento úspěch přinesl pozvání na zahraniční festivaly, například "Festival Mondial des Theatres de marionnettes" (největší loutkařský festival na světě). Inscenace "Bajaja"; "Robinson Crusoe" a daIší získávaly postupně ceny diváka na festivalech: "Miniteatro" v Havířově; "Kopřiva" v Kopřivnici; "Vysočinská buchta" v Bystřici pod Pernštejnem; "Dítě v Dlouhé" v Divadle v Dlouhé v Praze; "Sám na javisku" V Trenčíně...