Divadýlko Kuba

logo zastávka Stop pohádka aneb jak zachránit princeznu

Napsali František Kaska, Petr Mlád a Dana Mládová.

V inscenaci, která některými principy připomene některé fantasy knihy či hry, se pokusíme spojenými silami projít s hrdinou příběhem a splnit úkol – osvobození princezny. Děti poznají motivy známých pohádek, ale zažijí je možná v novém světle. S pomocí proměnlivých loutek, variabilní scény a rekvizit se rozehraje stop pohádka – vždy po několika minutách oba herci vyzvou děti ke spolupráci na příběhu. A co nakonec uvidíte, závisí skoro stejně na vás jako na nich.

Může si divák stvořit svého hrdinu? Může ho vybavit vlastnostmi, dovednostmi, užitečnými

předměty a pomocníky? Může mu vybrat cestu, čin, může za něj vyřešit důležité rozhodnutí?

V tomto našem představení ano. Zároveň ale takový divák zčásti přejímá odpovědnost za to, jak příběh pokračuje a skončí. Jako v každé pohádce, něco je na rozhodnutí hrdiny, něco rozhodne náhoda. Ne každá takto vytvořená pohádka musí mít šťastný konec. O to zajímavější je pak situace po skončení příběhu.

Kde byla v rozhodnutí chyba?

Dalo se rozhodovat lépe?

Víme vždy (nebo alespoň v pohádce, kde fungují základní principy dobra a zla), co je správné?